1.3VA, 1.5VA и 2VA трансформатори

Маломощни заляти трансформатори за PCB монтаж 1.3VA, 1.5VA и 2VA

  • Галванично разделени първична и вторична намотки
  • Условно устойчив на късо съединение
  • Залят в негорима пластмасова кутийка
  • Други първични и вторични напрежения по поръчка
Каталожен № Първична Изводи Работна точка вторична Изводи Празен ход ±5%
01-220 220V 1-2 6V / 220mA 4-6 7.5V
01-275 220V 1-2 7.5V / 150mA 4-6 10V
01-330 220V 1-2 9V / 150mA 4-6 11.6V
01-440 220V 1-2 12V / 100mA 4-6 15.4V
01-600 220V 1-2 16V / 40mA 4-6 18.2V
01-640 220V 1-2 18V / 40mA 4-6 20V
01-2-220 220V 1-2 2×5.8V / U0 4-5-6 11.7V
01-2-400 220V 1-2 2x12V / U0 4-5-6 25.6V
01-2-310 220V 1-2 8.5V + 8.5V / 50mA 3-7, 4-6 10.5V + 10.5V
015-500 220V 1-2 13V / 110mA 4-6 18V
015-570 220V 1-2 15V / 100mA 4-6 21.5V
02-330 220V 1-2 9V / 220mA 4-6 12.9V
02-440 220V 1-2 12V / 160mA 4-6 17V
02-640 220V 1-2 18V / 110mA 4-5-6 23.6V
02-900 220V 1-2 24V / 85mA 4-6 33.5V
02-2-400 220V 1-2 2 x 10.5V / 95mA 4-5-6 2 x 14.4V
02-2-440 220V 1-2 12V + 12V / 85mA 3-4, 6-7 17V + 17V
02-2-614 220V 1-2 15V + 15V / 65mA 3-4, 6-7 20V + 20V
02-2-640 220V 1-2 18V + 18V / 50mA 3-4, 6-7 23.6V + 23.6V